BOARD OF TRUSTEE


TRUSTEE CHAIRMAN

SHRI GANJI GOVARDHAN


VICE CHAIRMAN

SHRI MAHESHWARAM CHANDRASHEKHAR


TRUSTEE MEMBERS

SHRI DASHA CHANDRAKANTH 

SHRI SABBAN RAMDAS

SHRI GOLI BALAJI

SHRI PILLAMARAPU GANGADHAR

SHRI JILLA PURUSHOTTAM

SHRI ORAM DATTADRI

SHRI JAKKANI SRINIVAS

SHRI DONTHA SHRINIVAS