CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

President

Shri Margam Mallesham

 

Working President

Shri Ganji Venkateshwerlu

 

Vice Presidents

Shri Ganji Sudarshan   —   Smt. Uma Chityal  —  Shri Gundu Satyanarayana

Shri Maheshwaram Machinder   —   Shri Ganji Harigovind

Shri Pagudala Prakash

 

General Secretary

Shri Adepu Shrihari

 

Joint Secretaries

Shri Kattekola Raghunath   —   Shri Ande Jalandar  —  Smt. Macha Sujata  

Dusa Murlidhar  —  Gajangi Narayana

 

      Treasurer                               Asst. Treasurer

Shri Rikkamalle Mahesh                     Shri Ganji Mallesh

 

Committee Members

Shri Ponna Srinivas   —   Shri Margam Srinivas    —   Shri Dussa Amar    —   Shri Ganji Ganesh

Shri Manche Srinivas   —   Shri Katkam Satyanrayana   —  Chelimela Satyanarayana